ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยอื้น

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANHUAYEUNN

ที่อยู่ : 271 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอื้น ตำบล : เทอดไทย อำเภอ : แม่ฟ้าหลวง จังหวัด : เชียงราย รหัสไปรษณีย์ : 57240

โทรศัพท์ : 086-3951946

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 พฤษภาคม 2544

อีเมล์ :banhuayeunn@huayeunn.ac.th

เว็บไซต์ : www.huayeunn.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

แผนที่พิกัดโรงเรียน :