☻ข้อมูลผู้บริหาร☻

นางสาวสุดารัตน์       ปัญญาศิริวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอื้น  ◄

โทรศัพท์ ☎️ : 086 395 1946

อีเมล📧 : sudarat@huayeunn.ac.th