ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย
NoGiftPolicyจากการปฏิบัติหน้าที่

031 ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf