สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-รายเดือน-ปี2566.pdf