รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2566.pdf