ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตประจำปี

o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีการศึกษา-2566.pdf