กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยนักเรียน

กิจกรรม ค่ายวิชาการ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

กิจกรรมค่ายศิลปะ