กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2562

วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2562

วันพ่อแห่งชาติ 2562
วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
ค่าย STEM ศึกษา
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2562กีฬากลุ่ม 2562
วันลอยกระทงปีการศึกษา 2562ค่ายภาษาอังกฤษ